• White Facebook Icon
  • Blanco Icono de Instagram
  • White Twitter Icon

Patrulla Nacional

Smiling Young Man

Sc. Claudia Patricia
Peláez Saldarriaga, DJC

Jefe Scout Nacional
Contacto: jefescout@soutsace.org

Smiling Young Man

Sc Ricardo
Pinto Martínez, DJC

Subjefe Scout Nacional
Contacto: subjefescout@scoutssace.org

Smiling Young Man

Sc Ricardo
Pinto Martínez, DJC

Subjefe Scout Nacional
Contacto: subjefescout@scoutssace.org

Jefe Scout Nacional

Sc. Claudia Patricia Peláez Saldarriaga, DJC

Sub Jefe Scout Nacional

Sc. Ricardo Pinto Martínez, DJC

Contacto: subjefescout@scoutsace.org

Presidente Scout Nacional

Sc. Jhony Robert Calderón Varona, IM. 

Contacto: presidente@scoutsace.org - jrcalderonv@hotmail.com

 

Comité Scout Nacional

Sc. Martín Gerardo Restrepo, ADJC.                                          Sc. Liliana Chaparro León, IM. 

Cargo: Vicepresidente                                                                  Cargo: Tesorera

Contacto:  vicepresidente@scoutsace.org                               Contacto:tesorero@scoutsace.org

Sc. Magdalena Londoño, IM.

Cargo: Secretaria

Contacto: secretario@scoutsace.org

Corte de Honor Nacional

Sc. Carlos Mario Osorio, DJC.                                                Sc. Rodolfo Bula Ríos, DJC.

Cargo: Presidente                                                                 Cargo: Canciller

Contacto: cortedehonor@scoutsace.org                          Contacto: cortedehonor@scoutsace.org   

Sc. Cesar Solórzano.

Cargo: Secretario

Contacto: cortedehonor@scoutsace.org

Comisión Nacional de Adiestramiento

Sc. Oscar Ocampo Pérez, DJC.                                              Sc. Sergio Yamid Sepúlveda Torres, ADJC.

Cargo: Comisionado                                                             Cargo: Subcomisionado

Contacto: adiestramiento@scoutsace.org                        Contacto: adiestramiento@scoutsace.org

Comisión Nacional de Proyectos y Servicios

 

Sc. Alfonso Ayerbe Londoño, DJC.

Cargo: Comisionado

Contacto: proyectos@scoutsace.org

Comisión Nacional de Programas

Sc. Hugo Bustos Rodríguez, ADJC.

Cargo: Comisionado

Contacto: programa@scoutsace.org

Comisión Internacional y de Expansión

Sc. Fabio Valero, ADJC.

Cargo: Comisionado

Contacto: expansion@scoutsace.org